HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QLBH

Trở về trang bán hàng

Nhấn phím F5 để tải lại bản hướng dẫn mới nhất.

I. GIỚI THIỆU

Đây là website quản lý bán hàng. Gồm các chức năng như: Tạo và in hóa đơn bán, quản lý nợ của khách hàng; quản lý nhập hàng, quản lý tiền trả cho nhà cung cấp (trả tiền mua hàng), xem thống kê bán, xem thống kê đặt hàng (mua hàng), thống kê hàng còn tại kho...

Chương trình chạy trực tiếp trên web, không cần cài đặt. Bạn có thể quản lý và xem thống kê bằng các thiết bị truy cập Internet như: Điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop hoặc máy tính bàn.

Để sử dụng, bạn cần tạo tài khoản đăng nhập - miễn phí - (tạo bằng email, hoặc tài khoản Google, hoặc tài khoản Facebook). Dữ liệu của bạn, được lưu theo tài khoản của bạn.

II. CÁC BƯỚC ĐỂ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

II.1. TẠO KHO

Bạn vào Chức năng chọn Danh sách kho, nhập tên kho và sắp xếp (nếu có), sau đó nhắp vào nút Thêm mới để tạo.

II.2. TẠO NHÓM SẢN PHẨM

Bạn vào Chức năng chọn Danh sách nhóm sản phẩm, nhập tên nhóm và sắp xếp (nếu có), sau đó nhắp vào nút Thêm mới để tạo.

II.3. TẠO NHÀ CUNG CẤP

Bạn vào Chức năng chọn Danh sách nhà cung cấp, nhập thông tin về nhà cung cấp, sau đó nhắp vào nút Thêm mới để tạo.

II.4. TẠO SẢN PHẨM

Bạn vào Chức năng chọn Danh sách sản phẩm, nhập thông tin về sản phẩm, sau đó nhắp vào nút Lưu thành dòng mới để tạo.

Danh sách sản phẩm được liệt kê phía dưới. Để sửa, ta nhắp vào dòng cần sửa, thông tin về sản phẩm được hiển thị lên các ô nhập phía trên (để sửa). Sau khi sửa xong, nhắp vào nút Lưu dòng hiện tại để lưu lại.

Nút Lưu thành dòng mới có chức năng sao chép sản phẩm hiện có thành mặt hàng mới (dòng mới).
Cách làm: Nhắp chọn sản phẩm từ danh sách, sau đó nhắp vào nút Lưu thành dòng mới.

Giá web: Là giá bán, hiển thị trên website, mọi người có thể thấy.
Giá nhỏ nhấtGiá lớn nhất dùng để kiểm tra khi bán hàng. Nếu giá bán trên hóa đơn, nằm ngoài quy định này, chương trình sẽ đưa ra cảnh báo.

Ghi chú: Các ô có dấu * là ô phải nhập nội dung.

II.5. TẠO KHÁCH HÀNG

Bạn vào Chức năng chọn Danh sách khách hàng, nhập thông tin về khách hàng, sau đó nhắp vào nút Thêm mới để tạo.

II.6. TẠO HÓA ĐƠN NHẬP/XUẤT

II.6.1. TẠO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Để tạo được hóa đơn bán hàng, bạn cần phải thực hiện các bước phía trên trước.
Bạn vào Chức năng chọn Quản lý bán hàng.

Con trỏ nhập, tự động được đưa về ô nhập mã số khách hàng. Bạn nhập MSKH (hoặc nội dung liên quan đến KH), sau đo gỏ phím Enter. Chương trình hiển thị danh sách KH thỏa điều kiện tìm kiếm, bạn dùng các phím mũi tên ↑ ↓ chọn dòng.
Gỏ phím Enter để chọn KH.

Sau khi chọn KH, con trỏ tự động được đưa về nút Tạo mới, gỏ tiếp phím Enter để tạo mới hóa đơn.

Sau khi tạo hóa đơn, con trỏ tự động đưa về ô nhập mã hàng sản phẩm. Bạn nhập mã số sản phẩm (hoặc nội dung liên quan đến sản phẩm) tiếp tục gỏ phím Enter. Chương trình hiển thị danh sách sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm, bạn dùng các phím mũi tên ↑ ↓ chọn dòng.
Gỏ phím Enter để chọn sản phẩm.

Sau khi chọn sản phẩm, con trỏ tự động đặt vào ô nhập số lượng. Bạn nhập số lượng và gỏ phím Enter.
Con trỏ được chuyển vào ô nhập đơn giá, bạn nhập đơn giá gỏ phím Enter.
Con trỏ tiếp tục di chuyển sang ô kế tiếp khi bạn gỏ phím Enter, khi đến ô nhập cuối của dòng, con trỏ sẽ về ô nhập mã số sản phẩm mới ở dòng tiếp theo.

Sau khi tạo hóa đơn, hệ thống tự động phát sinh nợ của khách hàng.
Khi khách trả tiền, bạn vào Chức năng chọn Khách hàng trả tiền để nhập số tiền khách hàng trả.

* IN HÓA ĐƠN

Bạn chọn hóa đơn cần in và nhắp vào nút In hóa đơn.

Lưu ý: Bạn nhắp chuột vào Cấu hình để sửa lại thông tin trước khi in hóa đơn.

Ghi chú:
• Gõ phím Enter, con trỏ di chuyển lần lượt, đúng vị trí, để tạo hóa đơn.
• Gõ phím Enter khi nhập MSKH để hiển thị danh sách KH, dùng phím ↑ ↓ chọn dòng, và Enter chọn KH.
• Gõ phím Enter khi nhập Mã hàng để hiển thị danh sách HH, dùng phím ↑ ↓ chọn dòng, và Enter chọn HH.
• Giữ phím Ctrl, dùng phím ← ↑ ↓ → để di chuyển con trỏ giữa các ô nhập (chi tiết hóa đơn).
• Tổ hợp phím: Ctrl + S: Lưu hóa đơn. Ctrl + N: Tạo mới hóa đơn.

II.6.2. TẠO HÓA ĐƠN NHẬP HÀNG

Bạn vào Chức năng chọn Quản lý nhập hàng.

Con trỏ nhập, tự động được đưa về ô nhập mã nhà cung cấp. Bạn nhập mã số NCC (hoặc nội dung liên quan đến NCC), sau đó gỏ phím Enter. Chương trình hiển thị danh sách NCC thỏa điều kiện tìm kiếm, bạn dùng các phím mũi tên ↑ ↓ chọn dòng.
Sau đó gỏ phím Enter để chọn NCC.

Sau khi chọn NCC, con trỏ tự động đưa về nút Tạo mới, gỏ tiếp phím Enter để tạo mới hóa đơn nhập.

Sau khi tạo hóa đơn nhập, con trỏ tự động đưa vào ô nhập mã hàng sản phẩm. Bạn nhập mã số sản phẩm (hoặc nội dung liên quan đến sản phẩm) tiếp tục gỏ phím Enter. Chương trình hiển thị danh sách sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm, bạn dùng các phím mũi tên ↑ ↓ chọn dòng.
Gỏ phím Enter để chọn sản phẩm.

Sau khi chọn sản phẩm, con trỏ tự động đặt vào ô nhập số lượng. Bạn nhập số lượng và gỏ phím Enter.
Con trỏ được chuyển vào ô nhập đơn giá, bạn nhập đơn giá gỏ phím Enter.
Con trỏ tiếp tục di chuyển sang ô kế tiếp khi bạn gỏ phím Enter, khi đến ô nhập cuối của dòng, con trỏ sẽ về ô nhập mã số sản phẩm mới ở dòng tiếp theo.

Sau khi tạo hóa đơn nhập, hệ thống tự động phát sinh tiền mua hàng (của NCC).
Khi trả tiền cho NCC, bạn vào Chức năng chọn Trả tiền nhà cung cấp để nhập số tiền trả cho NCC.

Ghi chú:
• Gõ phím Enter, con trỏ di chuyển lần lượt, đúng vị trí, để tạo hóa đơn nhập.
• Giữ phím Ctrl, dùng phím ← ↑ ↓ → để di chuyển con trỏ giữa các ô nhập (chi tiết hóa đơn).
• Tổ hợp phím: Ctrl + S: Lưu hóa đơn. Ctrl + N: Tạo mới hóa đơn.

II.7. QUẢN LÝ CÔNG NỢ

II.7.1. QUẢN LÝ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG

Sau khi tạo hóa đơn bán hàng, chương trình tự động phát sinh nợ của khách hàng.

Bạn vào Chức năng chọn Khách hàng trả tiền, để nhập số tiền khách hàng đã trả.

CÁCH LÀM NHƯ SAU:

Bạn vào Chức năng chọn Khách hàng trả tiền.

1. Bạn nhập nội dung tìm là MSKH (hoặc nội dung liên quan đến KH) sau đó nhắp vào nút Tìm KH. Danh sách khách hàng thỏa điều kiện tìm sẽ hiển thị.
2. Bạn nhắp chọn khách hàng.
3. Nhập vào Số tiềnGhi chú ở ô phía dưới.
4. Nhắp vào nút Lưu tiền khách trả để lưu lại.

* Bạn nhập ngày và nhắp vào nút Tải PSC theo ngày để hiển thị (và sửa) các lần trả tiền của khách hàng theo ngày.

* Nút Xem tất cả PSC dùng hiển thị danh sách các lần trả tiền của khách hàng.

* Nút Xem tất cả PSN dùng hiển thị danh sách hóa đơn đã tạo của khách hàng.
Nhắp vào biểu tượng     (cạnh Số HĐ) để xem chi tiết hóa đơn.

II.7.2. QUẢN LÝ TIỀN TRẢ CHO NHÀ CUNG CẤP

Sau khi tạo hóa đơn nhập hàng, chương trình tự động phát sinh tiền mua hàng (của NCC).

Bạn vào Chức năng chọn Trả tiền nhà cung cấp, để nhập số tiền trả cho NCC.

CÁCH LÀM NHƯ SAU:

Bạn vào Chức năng chọn Trả tiền nhà cung cấp.

1. Bạn nhập nội dung tìm là mã số NCC (hoặc nội dung liên quan đến NCC) sau đó nhắp vào nút Tìm NCC. Danh sách NCC thỏa điều kiện tìm sẽ hiển thị.
2. Bạn nhắp chọn NCC.
3. Nhập vào Số tiềnGhi chú ở ô phía dưới.
4. Nhắp vào nút Lưu tiền trả NCC để lưu lại.

* Bạn nhập ngày và nhắp vào nút Xem trả tiền theo ngày để hiển thị (và sửa) các lần trả tiền NCC theo ngày.

* Nút Xem tất các lần trả dùng hiển thị danh sách các lần trả tiền cho NCC.

* Nút Xem tất cả hóa đơn mua dùng hiển thị danh sách các hóa đơn đặt hàng (nhập của NCC).
Nhắp vào biểu tượng     (cạnh Số HĐ) để xem chi tiết hóa đơn nhập hàng.

II.8. XEM THỐNG KÊ NHẬP/XUẤT/TỒN KHO

Bạn vào Thống kê chọn và chọn thống kê để xem.

Thống kê tổng hợp bán hàng
Thống kê tổng hợp nhập hàng
Thống kê hàng tại kho